Новоолександрівська громада

Запорізька область, Запорізький район

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР про надання послуг з поводження з твердими побутовими відходами

Дата: 09.11.2022 15:04
Кількість переглядів: 364

Фото без опису

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням виконавчого комітету

№______ від «09» вересня 2022 року

 

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

про надання послуг з поводження з твердими побутовими відходами

 

с. Новоолександрівка                                                  «____» ___________ 2022

 

Комунальне підприємство «Новоолександрівський сількомунгосп» Новоолександрівської сільської ради Запорізького району Запорізької області, код ЄДРПОУ 36900195, в особі виконуючого обов’язки директора Хохлова Г.В., що діє на підставі Розпорядження сільського голови №30-к від 15.10.2021 р,                 надалі – «Виконавець», з однієї сторони, та Власник (наймач, орендар) квартири в багатоквартирному житловому будинку або власник (наймач, орендар) житлового будинку приватного сектору, надалі – «Споживач», з другої сторони, разом – Сторони, уклали цей договір про нижченаведене: 

 

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
  1. Виконавець зобов’язується згідно з графіком надавати послуги з поводження з твердими побутовими відходами, а Споживач зобов’язується своєчасно оплачувати послуги за встановленими тарифами у строки і на умовах, передбачених цим Договором (далі - послуги), на підставі рішення Виконавчого комітету Новоолександрівської сільської ради Запорізького району Запорізької області 15 квітня 2022 року № 05-1/22 «Про визначення юридичної особи, яка тимчасово здійснюватиме збирання та перевезення твердих побутових та інших відходів на території Новоолександрівської територіальної громади» .
  2. Виконавець надає Споживачеві послуги з поводження з твердими побутовими відходами.
  3. Послуги з вивезення твердих побутових відходів надаються за  контейнерною/пакетною (для окремих населених пунктів) схемою.
  4. Для вивезення твердих побутових відходів за контейнерною схемою використовуються технічно справні контейнери, об’ємом 1.1 куб.м., що належать Виконавцю або Споживачу. Завантаження відходів здійснюється Виконавцем. Виконавець вивозить тверді відходи за контейнерною схемою з 07:00 до 23:00 години, згідно графіку. Під’їзд до місця збору відходів для спеціалізованого автотранспорту Виконавця, повинен бути безперешкодним, в будь-яку пору року.
  5. Для вивезення твердих відходів за пакетною схемою Споживач зобов’язаний виставити у місцях, погоджених з Виконавцем, пакети з відходами. Пакети з відходами повинні бути щільно ув’язаними. Завантаження пакетів з відходами здійснюється Виконавцем. Виконавець вивозить тверді відходи за пакетною схемою з 07:00 до 23:00 години, згідно графіку. Під’їзд до місця збору відходів для спеціалізованого автотранспорту Виконавця, повинен бути безперешкодним, в будь-яку пору року.
  6. Тип та кількість спеціально обладнаних транспортних засобів, необхідних для перевезення відходів, визначаються Виконавцем.

 

 1. ВИМІРЮВАННЯ ОБСЯГУ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ВИМОГ ДО ЯКОСТІ ПОСЛУГ
  1. Обсяг надання послуг з поводження з твердими побутовими відходами розраховується Виконавцем на підставі рішення Виконавчого комітету Новоолександрівської сільської ради Запорізького району Запорізької області №28 від 27 .05 2021 року.
  2. У разі зміни норм та тарифів діючих на момент укладання цього Договору, Сторони домовились, що такі зміни поширюються і на умови цього Договору без узгодження Сторонами та внесення додаткових змін та застосовуються з моменту вступу в силу відповідного нормативного документу, яким затверджено новий норматив.
  3. Критерієм якості наданих послуг за цим Договором є дотримання графіка вивезення твердих побутових відходів, правил надання послуг з поводження з побутовими відходами, інших вимог законодавства щодо надання послуг з вивезення побутових відходів.

 

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СПОЖИВАЧА
  1. Споживач має право на:
   1. одержання своєчасно та належної якості послуги згідно із законодавством і умовами Договору;
   2. одержання достовірної та своєчасної інформації про послуги з вивезення та знешкодження твердих побутових відходів, зокрема про їх вартість, загальну суму місячної плати тощо;
   3. відшкодування збитків, завданих його майну, шкоди, заподіяної його життю або здоров’ю внаслідок неналежного надання або ненадання послуг;
   4. усунення Виконавцем виявлених недоліків у наданні послуг у п’ятиденний строк з моменту звернення Споживача;
   5. зменшення в установленому законодавством порядку розміру плати за послуги у разі їх ненадання, надання не в повному обсязі або зниження їх якості;
   6. несплату вартості послуг за період тимчасової відсутності «Споживача» та/або членів сім’ї на підставі письмової заяви і документа, що підтверджує його відсутність – довідка реєстрації іншого місця проживання або довідки від роботодавця, медичних закладів, навчальних закладів та інших установ у який повинно бути вказано період відсутності особи та підстава;
   7. перевірку кількості та якості послуг в установленому законодавством порядку;
   8. складення та підписання актів-претензій у зв’язку з порушенням правил надання послуг;
   9. отримання без додаткової оплати інформації про проведені Виконавцем нарахування плати за послуги (з розподілом за періодами та видами нарахувань) та отримані від Споживача платежі;

 

  1. Споживач зобов’язується:
   1. своєчасно вживати заходів до усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням послуг, що виникли з його вини;
   2. оплачувати в установлений Договором строк надані йому послуги з поводження з побутовими відходами;
   3. дотримуватись правил пожежної безпеки та санітарних норм;
   4. у разі несвоєчасного здійснення платежів за послуги сплачувати пеню в розмірі, встановленому відповідно вимог чинного законодавства;
   5. письмово інформувати Виконавця про зміну власника житла (іншого об’єкта нерухомого майна) та про фактичну кількість осіб, які постійно проживають у житлі Споживача протягом 30 календарних днів від дня настання такої події;
   6. забезпечити роздільне збирання побутових відходів, у разі наявності відповідних контейнерів;
   7. у разі звернення Виконавця, визначати разом з Виконавцем місця розташування контейнерних майданчиків, створювати умови для вільного доступу до таких майданчиків;

 

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ
  1. Виконавець має право:
   1. припинити/зупинити надання послуг у разі їх несплати або оплати не в повному обсязі в порядку і строки, встановлені законом та Договором, крім випадків, коли якість та/або кількість таких послуг не відповідають умовам Договору;
   2. вимагати від Споживача забезпечувати роздільне збирання побутових відходів, у разі наявності відповідних контейнерів;
   3. вимагати від Споживача не розміщувати в контейнерах для накопичення ТПВ ремонтні, будівельні і великогабаритні, рідкі відходи, а також листя, гілля, небезпечні відходи (батарейки, акумулятори, хімічні речовини, люмінесцентні лампи та ін.);
   4. вимагати від Споживача проведення протягом п’яти робочих днів робіт з усунення виявлених неполадок, що виникли з вини Споживача, або відшкодування вартості таких робіт, проведених Виконавцем;
   5. звертатися до суду в разі порушення Споживачем умов Договору;
   6. отримувати інформацію від індивідуального Споживача про зміну власника житла (іншого об’єкта нерухомого майна) та фактичної кількості осіб, які постійно проживають у житлі Споживача.

 

  1. Виконавець зобов’язується:
   1. забезпечувати своєчасність надання, безперервність і відповідну якість послуг згідно із законодавством про житлово-комунальні послуги та про відходи та умовами Договору;
   2. без додаткової оплати надавати в установленому законодавством порядку необхідну інформацію про ціни, загальну вартість місячного платежу та про порядок надання послуг;
   3. розглядати у визначений законодавством строк претензії та скарги Споживачів і проводити відповідні перерахунки розміру плати за послуги в разі їх ненадання, надання не в повному обсязі, несвоєчасно або неналежної якості, а також в інших випадках, визначених Договором;
   4. вживати заходів до усунення порушень якості послуг у строки, встановлені законодавством;
   5. сплачувати Споживачу у разі ненадання або надання не в повному обсязі послуг неустойку (штраф, пеню) у розмірі, встановленому чинним законодавством;
   6. своєчасно реагувати на виклики Споживача, підписувати акти-претензії, вести облік вимог (претензій) споживача у зв’язку з порушенням порядку надання послуг;
   7. своєчасно та власним коштом проводити роботи з усунення виявлених неполадок, пов’язаних з наданням послуг, що виникли з його вини;
   8. інформувати Споживача про намір зміни тарифів на послуги з поводження з твердими побутовими відходами;
   9. здійснювати захоронення побутових відходів і перевозити побутові відходи тільки в спеціально відведені місця чи на об’єкти поводження з побутовими відходами відповідно до правил благоустрою території населеного пункту;
   10. забезпечувати утримання у належному санітарно-технічному стані контейнерів у разі перебування їх у власності Виконавця;
   11. ліквідувати звалище твердих відходів у разі його утворення на контейнерному майданчику через недотримання графіка перевезення, проводити прибирання в разі розсипання побутових відходів під час завантаження у спеціально обладнаний для цього транспортний засіб.

 

 1. ЦІНА ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ ПОСЛУГ
  1. Згідно з рішенням Виконавчого комітету Новоолександрівської сільської ради №28 від 27.05.2021, тариф на поводження з побутовими відходами (вивезення) становить 25,00 гривень на одну особу. Розрахунковим періодом є календарний місяць.
  2. Застосовується щомісячна система оплати послуг, платежі вносяться не пізніше ніж протягом останнього дня місяця, що настає за розрахунковим. Можливе здійснення попередньої оплати вартості послуг. Послуги оплачуються у безготівковій формі.
  3. Плата вноситься на розрахунковий рахунок Виконавця, вказаний у цьому Договорі або повідомлений Виконавцем у рахунку.
  4. У разі зміни вартості послуги Виконавець повідомляє не пізніше ніж за 30 днів про це Споживачів із зазначенням причин і відповідних обґрунтувань. У разі прийняття уповноваженим органом рішення про зміну цін/тарифів на комунальні послуги Виконавець у строк, що не перевищує 30 днів з дати введення їх у дію, повідомляє про це Споживачам з посиланням на рішення відповідних органів (ч.5 ст.10 ЗУ «Про житлово-комунальні послуги»). Про намір змінити вартість послуги її Виконавець повідомляє про це Споживачів у встановлені законодавством порядок і спосіб із зазначенням причин і відповідних обґрунтувань. Нові тарифи на послуги застосовуються незалежно від укладення Додаткової угоди до цього Договору.
  5. Наявність пільг, передбачених законодавчими актами, підтверджується копіями пільгового посвідчення та індивідуального податкового номера (реєстраційного номера облікової картки платника податків).

 

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ
  1. Споживач несе відповідальність згідно із законом і цим Договором за:
   1. несвоєчасне внесення плати за послуги;
   2. невиконання зобов'язань, визначених цим Договором і законом.
  2. Виконавець несе відповідальність за:
   1. ненадання або надання не в повному обсязі послуг, що призвело до заподіяння збитків майну Споживача, шкоди його життю чи здоров'ю;
   2. невиконання зобов'язань, визначених цим Договором і законом.

 

 1. РОЗВ'ЯЗАННЯ СПОРІВ
  1. Спори за Договором між сторонами розв'язуються шляхом проведення переговорів або у судовому порядку.
  2. Спори, пов'язані з пред'явленням претензій, можуть розв'язуватися в досудовому порядку шляхом їх задоволення.
  3. У разі ненадання або надання послуг не в повному обсязі, зниження їх якості Споживач звертається до представника Виконавця для складення акта-претензії, відповідно по постанови Кабінету Міністрів України від  27 грудня 2018 року №1145 «Про затвердження Порядку проведення перевірки відповідності якості надання деяких комунальних послуг та послуг з управління багатоквартирним будинкам, параметрам, передбаченим договором про надання відповідних послуг», в якому зазначаються строки, види порушення кількісних і якісних показників тощо.
  4. Акт-претензія складається споживачем та представником виконавця і скріплюється їх підписом.
  5. Акт-претензія подається виконавцеві, який протягом трьох робочих днів вирішує питання про усунення недоліків в роботі.

 

 1. УМОВИ ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ
  1. Внесення змін до цього Договору за ініціативою Виконавця здійснюється шляхом доведення до відома Споживачів Додаткової угоди у будь-який із нижченаведених способів: листом, оголошенням в засобах масової інформації в тому, числі в офіційних місцевих друкованих виданнях, по радіо, по телебаченню, шляхом опублікуванням інформації на сайті Новоолександрівської сільської ради.
  2. Внесення змін до цього Договору за ініціативою Споживача здійснюється шляхом укладання сторонами Додаткової угоди, якщо інше не передбачено Договором, на підставі письмового звернення Споживача, яке повинно бути зареєстровано Виконавцем.
  3. Якщо протягом 30 днів після доведення до відома Споживачів або отримання Виконавцем Додаткової угоди про внесення змін до Договору Виконавець/Споживач, не повідомив про свою відмову від внесення змін до Договору та не надав своїх заперечень або протоколу розбіжностей до нього і при цьому Виконавець не припинив надання послуг Споживачу (Споживач вичинив дії, які засвідчують його волю до продовження отримання послуги від цього Виконавця ( у тому числі здійснив оплату наданих послуг), зміни до Договору вважаються внесеними у редакції запропонованій Споживачем/Виконавцем, якщо інше не передбачено Договором.

 

 1. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ
  1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або часткове невиконання зобов’язань за цим Договором, якщо це невиконання є наслідком форс-мажорних обставин.
  2. Під форс-мажорними обставинами розуміються обставини, які виникли в результаті непередбачених сторонами подій надзвичайного характеру, що включають ожеледицю, пожежі, землетруси, повені, зсуви, інші стихійні лиха, вибухи, війну або військові дії, страйк, блокаду, пошкодження мереж сторонніми юридичними чи фізичними особами тощо. Доказом настання форс-мажорних обставин є документ Торгово-промислової палати або іншого компетентного органу.

 

 1. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
  1. Даний Договір укладається з урахуванням вимог ч.3 ст.205, ст.ст. 631, 633, 634, 641, 642 Цивільного Кодексу України без підписання письмового примірника Сторонами.
  2. Даний Договір набирає чинності з дня його офіційного оприлюднення в мережі Інтернет на веб-сайті Новоолександрівської сільської ради за електронною адресою: https://novooleksotg.gov.ua, поширюється на всіх «Споживачів» послуг з поводження з твердими побутовими відходами на території Новоолександрівської сільської територіальної громади.
  3. Договір є публічним і безстроковим та діє до його припинення будь-якою зі Сторін у порядку, встановленому цим Договором або чинним законодавством.
  4. Керуючись вимогами ч. 3 ст. 631 Цивільного Кодексу України умови даного Договору застосовується до відносин, що виникли мiж Споживачами таких населених пунктів як: с. Новооленівка, с. Новоолександрівка, с. Юльївка та Виконавцем з 01 травня 2022 року.
  5. Дія договору припиняється у разі:
   1. смерті фізичної особи – Споживача;
   2. прийняття рішення про ліквідацію юридичної особи – Споживача (Виконавця) або визнання його банкрутом;
   3. припинення відповідного договору між Виконавцем та органом місцевого самоврядування (чи уповноваженою ним особою) на надання послуг з поводження з побутовими відходами на певній території населеного пункту;
   4. дострокового розірвання договору в порядку та на підставах, встановлених цивільним законодавством або за домовленістю сторін.
  6. Дія договору припиняється шляхом розірвання за:
   1. взаємною згодою сторін;
   2. рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі порушення істотних умов договору другою стороною.
  7. У разі розірвання договору зобов’язання припиняються з моменту досягнення домовленості про розірвання договору.
  8. Якщо будуть внесені зміни до редакції даного Договору, Виконавець зобов’язується розмістити повідомлення про такі зміни на сайті та в офіційних друкованих виданнях, що публікуються на території його діяльності, не менше ніж за десять днів до набрання змінами чинності, крім випадків, для яких цим Договором встановлений інший термін та/або порядок повідомлення про внесення змін. У разі незгоди Споживача зі змінами, спір розв’язується в судовому порядку.

 

 1. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
  1. Споживач підтверджує право Виконавця на обробку персональних даних та інші дії у рамках цього Договору та Закону України «Про захист персональних даних».
  2. У випадках, не передбачених цим Договором, сторони керуються чинним законодавством України.
  3. Текст Договору постійно доступний Споживачам в мережі Інтернет на веб-сайті Новоолександрівської сільської ради за електронною адресою: https://novooleksotg.gov.ua.
  4. За вимогою Споживача Виконавець надає друкований примірник Договору.

 

 1. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

IBAN UA923363102600900100100949293

у АТ ІДЕЯ БАНК,

МФО 336310,

ЄДРПОУ 36900195,

КП «Новоолександрівський сількомунгосп».

Ел.пошта : kp_novooleks@ukr.net

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь