Новоолександрівська громада

Запорізька область, Запорізький район

Про створення робочої групи з розробки Стратегії розвитку Новоолександрівської територіальної громади на 2023-2030 роки

Дата: 06.02.2023 14:21
Кількість переглядів: 718

      Фото без описуФото без описуФото без опису

Фото без опису

 

 

 

   Додаток 1

до розпорядження Новоолександрівського

сільського голови

від “03”  лютого 2023

№ 24

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про робочу групу з розробки Стратегії розвитку

Новоолександрівської територіальної громади на 2023-2027 роки

 

І. Загальні положення

 

Робоча група з розробки Стратегії розвитку територіальної громади на 2023-2030 роки (далі - Робоча група) - створена для підготовки проєкту Стратегії розвитку Новоолександрівської територіальної громади на 2023-2030 роки (далі – Стратегія).

У своїй діяльності Робоча група керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, актами центральних органів виконавчої влади, рішеннями Новоолександрівської сільської ради та цим Положенням.

Склад Робочої групи затверджується розпорядженням Новоолександрівського сільського  голови. Робоча група працює постійно, на засадах повної добровільності, самовідданості та безкорисливості.

До складу робочої групи можуть входити робочі підгрупи, комісії, фокусні групи. Умови їх діяльності визначаються окремо Робочою групою..

 

ІІ. Функції

 

4. Основними завданнями Робочої групи є:

 • визначає проблеми та можливості соціального та економічного розвитку громади;
 • проводить соціально-економічний аналіз населених пунктів;
 • проводить  аналіз сильних та слабких сторін, можливостей та загроз;
 • розробляє  проект бачення та сценарії  Стратегічного розвитку громади;
 • визначає напрями і пріоритети розвитку територіальної  громади;
 • розробляє план дій для втілення Стратегічного плану розвитку громади;
 • приймає участь у розробці проектів місцевого розвитку та вносить до них пропозиції щодо питань, які стосуються соціально-економічного розвитку громади з метою створення пропозицій для включення в стратегічний план розвитку;
 • узагальнює та оцінює результати досліджень та опитувань;
 • організовує роботу по підготовці інформаційних документів з переліком і описом проектів щодо складання і виконання операційного плану впровадження стратегії розвитку;
 • організовує роботу з засобами масової інформації;
 • за необхідності формує склади робочих підгруп  за стратегічними напрямками розвитку громади;
 • затверджує теми соціальних досліджень;
 • залучає до роботи зовнішніх експертів;
 • подає проект Стратегії розвитку та плану впровадження на затвердження раді територіальної громади.
 • здійснює моніторинг та контроль за впровадженням Стратегії розвитку.

 

ІІІ. Повноваження (правові гарантії діяльності) робочої групи

Організація роботи робочої групи покладається на голову робочої групи та його заступника. Голова скликає та веде засідання групи, дає доручення членам групи, представляє групу у відносинах з іншими органами,  об’єднаннями громадян, підприємств, установ та організацій. Організовує  роботу по реалізації висновків та рекомендацій робочої групи.

У разі  відсутності голови або неможливості ним виконувати своїх повноважень,  головні його функції здійснює заступник голови. Засідання робочої групи є правомочним, якщо в роботі бере участь не менш як половина членів від загального складу групи.

За результатами розгляду і вивчення питань робоча група готує висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації робочою групою приймаються за взаємною згодою членів групи, які приймають участь у засіданні, оформлюються протоколом і підписуються головою робочої групи, а у разі його відсутності – заступником голови робочої групи.

          Робоча група має право:

 • отримувати інформацію, необхідну для розробки Стратегії, в організаціях, установах, незалежно від їх відомчого підпорядкування, форми власності та господарювання;
 • проводити опитування громадян чи проводити іншу діяльність для вивчення громадської думки з питань, що стосуються розробки проєкту Стратегії;
 • проводити роз’яснювальну роботу серед населення громади з питань розробки і втілення Стратегії;
 • вносити виконкому місцевої ради пропозиції щодо розгляду питань, які необхідно вирішити з метою покращення соціально-економічної ситуації в межах розробки і втілення Стратегії.

 

ІV. Обов’язки (відповідальність) робочої групи

Члени робочої групи виконують доручення голови в межах покладених на неї завдань.

Члени робочої групи несуть особисту відповідальність за достовірне і своєчасне опрацювання отриманих інформаційних та розрахункових документів і матеріалів, що стосуються виконання завдань щодо розробки проєкту Стратегії.

 

                                  

                                                                                     Додаток 2

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядженням Новоолександрівського  сільського голови

від “03” лютого 2023 р.№ 24

СКЛАД

робочої групи з підготовки Стратегії розвитку

Новоолександрівської сільської територіальної громади

 

№ н/п

Прізвище ім’я по батькові

Посада

1

Сабліна Тетяна Олексіївна

т.в.о.секретаря сільської ради, депутат виборчого округу № 1

2

Андрєєва Світлана Іванівна

Староста сільської ради

3

Павловська Олександра Юріївна

Начальник відділу -  головний     бухгалтер відділу фінансово - бухгалтерського обліку  звітності

4

Хохлов Геннадій Володимирович

В.о.директора КП «Новоолександрівський сількомунгосп»

5

Недобер Сергій Миколайович

Начальник відділу земельних відносин, агропромислового комплексу, архітектури та містобудування, інфраструктури, комунальної власності, інвестицій, житлово-комунального господарства, благоустрою та природних ресурсів.

6

Самарська Тетяна Миколаївна

Начальник відділу освіти

7

Шляхова Вікторія Володимирівна

Директор Новоолександрівської гімназії Новоолександрівської сільської ради, депутат виборчого округу № 2

8

Моісєєва Світлана Геннадіївна

Директор КУ «ЦКДСМСТ»

9

Дядько Наталія Анатоліївна

,Депутат виборчого округу № 6

10

Мороз Ігор Аатолійович

Завідувач відділу адміністративно-господарської частини, депутат виборчого округу № 7

11

Бондаренко Павло Володимирович

Член виконавчого комітету

12

Цяпа Ігор Миколайович

 Депутат виборчого округу № 3

13

Пруднікова Анастасія Сергіївна

директор (головний лікар) комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги «Медицина для кожного» Новоолександрівської сільської ради Запорізького району Запорізької області

 

 

 

 

 

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ЗБІР ІДЕЙ ПРОЄКТІВ

до Стратегії розвитку Новоолександрівської  сільської територіальної громади

на період до 2030 року

 

Новоолександрівська сільська рада розробляє Стратегію розвитку Новоолександрівської  сільської територіальної громади на період до 2030 року (далі - Стратегія).

У проєкті Стратегії враховані основні положення Стратегії сталого розвитку України до 2030 року, Державної стратегії регіонального розвитку на  2021-2027  роки, Стратегії розвитку Запорізької області на період до 2027 року, відповідні плани заходів з їх реалізації.

Найважливішим етапом розробки Стратегії є пропозиції з боку представників громади (юридичних та фізичних осіб) щодо ідей проєктів.

Ідеї проєктів  буде розглянуто, проаналізовано та визначено пріоритетні.

За результатами цієї роботи будуть визначені джерела фінансування найважливіших для громади проєктів.

Запрошуємо усіх зацікавлених у розвитку Новоолександрівської  сільської територіальної громади, представників місцевого самоврядування, громадські організації, установи та організації усіх форм власності, жителів громади запропонувати ідеї проєктів, які дозволять реалізувати завдання Стратегії.

Проєктні ідеї обов’язково повинні відповідати таким критеріям:

 1. Бути спрямовані на досягнення суспільної вигоди. Отримувачем вигод від реалізації проєкту не може бути окрема фізична або юридична особа.
 2. Термін реалізації проєкту – не пізніше 2030 року.
 3. Існує людська та технічна спроможність для реалізації проєкту.
 4. Проєктна ідея має бути представлена у формі, що додається
 5. Проєктна ідея стосується таких галузей: транспортної інфраструктури, житлово-комунального господарства, освіти, охорони здоров’я, соціальної сфери, культури, фізичної культури та спорту, підтримки сім’ї, захисту дітей, реалізації молодіжної політики, економіки і підприємництва, сільського господарства, туризму, екології та безпеки життєдіяльності.
 6. Проєктна ідея має бути надіслана не пізніше 30.04.2023 р.

Заповнені форми надсилайте на e-mail: 04352842@mail.gov,ua з поміткою «Проєкти до Стратегії».

 

 

Додаток 1

 

ФОРМА ПРОПОЗИЦІЇ ІДЕЇ ПРОЄКТУ

 

до Плану реалізації Стратегії розвитку

Новоолександрівської сільської територіальної громади

на період до 2030 року

 

Ваші контакти:

Прізвище, Ім’я,

по-батькові:

 

Телефон:

 

 

Електронна адреса:

 

Галузь чи сфера діяльності, якої стосується проєкт:

 

Назва проєкту:

Назва проєкту повинна відображати його зміст, використовуючи

настільки мало слів, наскільки це можливо

Цілі проєкту:

Зазначте одну або кілька цілей, які будуть досягнуті внаслідок

реалізації проєкту

Територія на яку проєкт

матиме вплив:

Зазначте, в яких населених пунктах має здійснюватись проєкт

Стислий опис проєкту:

Максимально стислий опис (не більше 200 слів) змін, які

буде досягнуто, внаслідок реалізації проєкту

Очікувані результати:

Виключно ключові очікувані результати повинні бути зазначені у наступній формі «завершено», «створено», «підготовлено», «навчено» і т.д.

Очікувані результати мають чітко вести до досягнення завдань, на які спрямований проєкт.

Очікувані результати повинні містити також кількісні показники результативності реалізації проєкту (у разі наявності)

Ключові заходи проєкту:

Зазначте лише ключові групи заходів у формі «створення»,

«підготовка», «організація» і т.д. Заходи повинні вести до досягнення зазначених очікуваних результатів

Період здійснення:

 

Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.

 

Джерела фінансування:

Перерахуйте джерела фінансування проєкту (обласний бюджет,

місцевий бюджет, державний бюджет, бізнес, тощо)

Ключові потенційні учасники реалізації

проєкту:

Які організації можуть бути залучені і яка їх роль (фінансування, реалізація, партнерство)

Інше:

Будь-яка інша важлива інформація щодо ідеї проєкту

 

 

Фото без опису


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь