Новоолександрівська громада

Запорізька область, Запорізький район

ПРОГРАМА «Обдаровані діти Новоолександрівської громади» на 2023-2025 роки

Дата: 10.01.2023 14:34
Кількість переглядів: 301

Фото без опису

                                                           Додаток 1

                                                    Затверджено

                                                                 рішенням № 03 сесії

                                                                   Новоолександрівської

                                                                                сільської ради від 30.12.2022р

 

 

ПРОГРАМА

«Обдаровані діти Новоолександрівської громади»

на 2023-2025 роки 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Програма «Обдаровані діти Новоолександрівської громади» (далі - Програма) на 2023-2025 роки розроблена відповідно до Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», Указів Президента України від 30.09.2010 № 926 «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні» і від 30.09.2010 № 927 «Про заходи щодо розвитку системи виявлення та підтримки обдарованих і талановитих дітей та молоді».

Системна реформа освіти, яка реалізується в Україні, виходить із розуміння того, що освіта – це один з основних важелів цивілізаційного поступу та економічного розвитку. Важливим напрямом розвитку системи освіти Новоолекса6ндрівської сільської ради є його відповідність потребам сучасної економіки та інтеграції України в європейський економічний та культурний простір. У зв'язку з цим особливої актуальності набуває проблема формування української еліти. Звідси необхідність вироблення відповідної програми для забезпечення розвитку, навчання і виховання обдарованої особистості. Становлення української державності, інтеграція в Європейське і світове товариство, розбудова громадянського суспільства передбачають орієнтацію на особистість, яка здатна до самоосвіти й саморозвитку, уміє застосовувати здобуті знання, критично мислити, опрацьовувати різноманітну інформацію, прагне удосконалити власне життя й життя своєї держави. Реалії сьогодення свідчать, що для збереження інтелектуального потенціалу нації, який є показником духовного і матеріального поступу країни, актуальною є проблема навчання й розвитку обдарованих дітей, здатних до креативної самореалізації в подальшому житті.

 

2. АКТУАЛЬНІСТЬ

 

Сучасна соціальна ситуація диктує потребу у випускникові як людині, що володіє способами збереження та розвитку себе як особистості, здатної реалізувати свої індивідуальні запити, розв’язувати проблеми суспільства. Нове соціальне замовлення передбачає побудову такого освітнього простору, де кожен здобувач освіти зможе самореалізуватися, самовизначитися, знайти себе, у розв’язуванні навчальних питань і проблемних ситуацій. Заклади освіти повинні забезпечити гідну освіту кожному і виховати людину, яка зможе змінювати на краще навколишню дійсність. Для цього найголовнішою цінністю повинна стати індивідуалізація – підхід до дитини як до особистості, створення найбільш сприятливих умов для реалізації її інтелектуального та творчого потенціалу. Завданням сучасної освіти є виявлення тих сфер життєдіяльності, в яких кожна дитина найбільш успішна, щоб на цій основі здійснювати її загальний розвиток.

Зовнішнє незалежне оцінювання демонструє, що підвищення якості освіти є основним завданням у сфері освіти. Велика кількість здобувачів освіти громади не долали поріг «склав/не склав». А також останні декілька років переважна більшість випускників громади користувалася можливістю не складати ЗНО або НМТ, що свідчить про відсутність мотивації дітей до вступу у вищі навчальні заклади.

 

3.МЕТА

 

Мета  Програми полягає у   забезпеченні підтримки обдарованих дітей громади шляхом створення сприятливих умов для розвитку їх творчого, інтелектуального, духовного й фізичного розвитку; спрямована на втілення в життя української національної ідеї.

 

   4.ЗАВДАННЯ

 

Основні завдання Програми:

- виявлення, підтримка та розвиток обдарованих дітей;

- визначення основних напрямів роботи з талановитими дітьми та молоддю;

- впровадження інноваційних методів роботи;

- підвищення соціального статусу обдарованої молоді  та її наставників;

-матеріальне стимулювання досягнень обдарованих дітей та молоді, впровадження механізму адресної підтримки обдарованих дітей та молоді, зокрема шляхом призначень і виплат грошової винагороди.

 

5.ЗАХОДИ

 

Зміст

 Термін виконання

Відповідальні

Фінансування

1. Створення системи цілеспрямованого виявлення, підтримки, розвитку, навчання та виховання обдарованих дітей.

1.

Забезпечити реалізацію системи ранньої і поетапної діагностики та своєчасного виявлення обдарованих дітей

Постійно

Директори ЗЗСО; психолог

 

2.

Використовувати інноваційні психолого-аналітичні тести для виявлення і оцінки коефіцієнту інтелектуального розвитку дітей.

Щорічно

Директори ЗЗСО; психолог

 

3.

3 метою виявлення здібних та обдарованих дітей проводити: - шкільні олімпіади; - інтелектуальні конкурси, вікторини; - конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт МАН; - конкурс знавців рідної мови ім. Петра Яцика, мовно-літературний конкурс ім. Т. Шевченка тощо; - предметні тижні; - конкурси-виставки учнівських робіт художньої творчості, музичного, вокального, хореографічного, декоративно-ужиткового мистецтва; - спартакіади; - дитячо-юнацьку військовопатріотичну гру «Джура»; - туристичні змагання.

Щорічно

Директори ЗЗСО

 

4.

Організовувати консультації для батьків щодо особливостей розвитку здібностей їх дітей

Постійно

Директори ЗЗСО; психолог

 

5.

Вести інформаційний банк даних «Обдаровані діти»

Постійно

Директори ЗЗСО

 

6.

Включати в тексти предметних контрольних робіт завдання проблемно-творчого характеру щодо виявлення умінь учнів логічно мислити та орієнтуватися у нестандартних ситуаціях

Постійно

Директори ЗЗСО

 

7.

Проводити моніторинг використання годин варіативної частини навчального плану для розвитку творчих здібностей учнів.

Щорічно

Відділ освіти сільської ради, директори ЗЗСО

 

8.

Проводити інтелектуальні змагання між обдарованими  здобувачами освіти типу «Найрозумнійший», «Що? Де? Коли?», «Дебати», наукові конференції тощо.

Щорічно

Директори ЗЗСО

 

9.

Проводити шкільний конкурс «Учень школи» з метою стимулювання творчої самореалізації учнів

Щорічно

Директори ЗЗСО

 

2. Підготовка педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти до роботи з обдарованими дітьми, переорієнтація на розвиток якостей творчої особистості в учнів.

1.

Постійно поновлювати комплекс програм і планів для організації освітнього процесу з обдарованими дітьми у закладах освіти

Постійно

Директори ЗЗСО

 

2.

Сприяти роботі творчих груп вчителів-предметників

Постійно

Директори ЗЗСО

 

3.

Проводити семінари з проблем розвитку творчих здібностей обдарованих дітей із залученням вчителів-предметників

Щороку

Відділ освіти сільської ради

 

4.

Здійснювати моніторинг результативності роботи з обдарованими дітьми

Щорічно

Відділ освіти сільської ради, директори ЗЗСО

 

5.

Розробити рекомендації для вчителів з виявлення і розвитку у дітей творчих здібностей

2023 рік

Психологи ЗЗСО

 

6.

 

Використовувати інтерактивні засоби для навчання обдарованих дітей

Постійно

Директори ЗЗСО

 

3.Створення системи стимулювання інтелектуально й творчо обдарованих дітей та педагогічних працівників, які їх навчають.

1.

Проводити шкільні свята вшанування учнів-переможців, обласних та Всеукраїнських олімпіад, конкурсів, спартакіад тощо

Щорічно

Директори ЗЗСО

 

2.

Проводити відпочинок та оздоровлення обдарованих дітей

Щорічно

Виконавчий апарат сільської ради

 

3.

Щорічно виплачувати грошову винагороду здобувачам освіти, які мають високі досягнення у навчанні або є переможцями конкурсів

Щорічно

Виконавчий апарат сільської ради

Відповідно до Положення про грошову винагороду обдарованим здобувачам освіти Новоолександрівської громади за Програмою «Обдаровані діти Новоолександрівської громади» на 2023-2025 роки та педагогам, які підготували переможців

 

4.

Стимулювати працю педагогів, які підготували переможців конкурсів

Щорічно

Виконавчий комітет сільської ради

Відповідно до Положення

 

5.

Висвітлювати в засобах масової інформації творчі здобутки обдарованих дітей, їх участь у конкурсах, олімпіадах, оглядах тощо, а також про педагогів, які працюють з обдарованими дітьми.

Постійно

Відділ освіти сільської ради, директори ЗЗСО

 

 1. Об’єднання зусиль закладів освіти, громадських організацій у створенні оптимальних умов для розвитку та творчої реалізації обдарованих дітей.

1.

Ознайомлення громадськості із основними досягненнями обдарованих учнів.

Щорічно

Директори ЗЗСО

 

2.

Стимулювати співпрацю закладів освіти територіальної громади по роботі з обдарованими учнями.

Постійно

Відділ освіти сільської ради

 

3.

Залучати до роботи з обдарованими дітьми працівників закладів культури, органів охорони здоров’я, спеціалістів різних галузей, наукових працівників освітніх установ, ВНЗ.

Постійно

Відділ освіти сільської ради, директори ЗЗСО

 

 

6. ОЧІКУВАНІ  РЕЗУЛЬТАТИ

 

Виконання даної Програми дасть змогу:

 • створити систему виявлення, підтримки, розвитку, навчання та виховання здібних, обдарованих і талановитих учнів Новоолександрівської територіальної громади;
 • удосконалювати форми та методи роботи з даною категорією дітей в урочний та позаурочний час;
 • створити творче середовище, яке сприятиме розвитку природних можливостей кожного учня;
 • підвищити рівень професійної компетентності педагогів у виборі форм, методів, засобів, технологій навчання і виховання;
 • поширювати досвід використання нових педагогічних та інформаційних технологій для забезпечення якісної освіти обдарованих дітей;
 • створити сприятливе творче середовище для розвитку здібностей і талантів дітей та молоді у сфері культури і мистецтва;
 • підвищити якість участі учнів у конкурсах, олімпіадах, покращити результативність ЗНО.

 

 

 

 

               Начальник відділу освіти                                    Тетяна САМАРСЬКА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

                                                      Затверджено

                                                                     рішенням №_03 сесії

                                                                      Новоолександрівської

                                                                                сільської ради від 30.12.2022

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про грошову винагороду обдарованим здобувачам освіти Новоолександрівської громади за Програмою «Обдаровані діти Новоолександрівської громади» на 2023-2025 роки та педагогам, які підготували переможців

 

I. Загальні положення

 

           Грошова винагорода учням призначається для реалізації статті 23 Закону України «Про  загальну середню освіту», для реалізації цільового проекту «Обдаровані діти Новоолександрівської громади» на 2023-2025 роки, з метою стимулювання інтелектуального і творчого розвитку дітей, які мають високий рівень навчальних досягнень та творчих здобутків у науково-дослідницькій, літературно - мистецькій, спортивній, художньо – естетичній, образотворчій діяльності.

          Грошова винагорода запроваджується з метою підтримки обдарованих дітей, створення умов для виховання інтелектуальної та творчої еліти громади, активізації їх потенційних пізнавальних можливостей, забезпечення економічних і соціальних гарантій самореалізації особистості.

          Встановлюється  грошова винагорода для здобувачів освіти 1-11 класів закладів загальної середньої освіти, які мають високий рівень навчальних досягнень та творчі здобутки у науково-дослідницькій, літературно - мистецькій, спортивній, художньо – естетичній, образотворчій діяльності.

 

II. Експертна комісія з призначення грошової винагороди

 

      Для проведення експертної оцінки матеріалів, наданих закладами освіти на нагородження грошовою винагородою обдарованих учнів при відділу освіти Новоолександрівської сільської ради створюється експертна комісія, до складу якої входять:

     Голова комісії – голова Новоолександрівської сільської ради;

     Заступник голови комісії – начальник відділу освіти Новоолександрівської сільської ради;

     Секретар – інспектор-методист відділу освіти;

     Члени комісії:

 • начальник відділу - головний бухгалтер Новоолександрівської сільської ради;
 • керівники ЗЗСО Новоолександрівської сільської ради;
 • педагогічні працівники навчальних закладів (за згодою);
 • депутати Новоолександрівської сільської ради(за згодою) .

Персональний склад експертної комісії з призначення грошової винагороди при відділі освіти та зміни до нього (у разі потреби)  затверджується розпорядженням голови сільської ради.

Формою роботи комісії є засідання.

Експертна комісія із призначення грошової нагороди до 25 травня розглядає подані матеріали. Рішення приймається шляхом голосування, оформлюється протоколом, який підписує голова та секретар комісії. Засідання комісії може проводитися, коли присутні не менше половини членів комісії. Рішення вважається чинним, якщо за нього проголосувало більше половини від загальної кількості присутніх. У разі, якщо кількість голосів однакова, вирішальне слово залишається за головою комісії. На підставі протоколу комісії розпорядженням голови сільської ради затверджується список здобувачів освіти.

Друге засідання експертної комісії проводиться в вересні, на якому розглядається питання про встановлення грошової винагороди вчителям, які підготували переможців конкурсів, олімпіад, змагань, захисту наукових робіт при МАН, випускників, які мають високі результати ЗНО.

За потреби, відповідно до клопотання директорів ЗЗСО, комісія може проводити позачергові засідання.

 

ІІІ. Критерії визначення кандидатів на отримання грошової винагороди.

 

Кандидатами на отримання грошової винагороди можуть бути учні закладів загальної середньої освіти, які впродовж навчального року мають високий  рівень навчальних досягнень або виявили особливі успіхи:

 

 • стали переможцями ІІ-ІV етапів предметних олімпіад, І-ІІІ етапів МАН;
 • стали переможцями другого етапу та призерами Міжнародних та Всеукраїнських  конкурсів, які мають офіційний статус та проводяться Міністерством освіти і науки України, Запорізькою облдержадміністрацією або Департаментом освіти Запорізької ОДА;
 • зробили винахід;
 • мають публікації в наукових виданнях;

          -   брали участь в роботі наукових конференцій, що проводилися на обласному і Всеукраїнському рівнях;

          - стали переможцями обласних  і лауреатами Всеукраїнських та Міжнародних  конкурсів, фестивалів (у тому числі у складі хору, гурту, хореографічного колективу), виставок, вернісажів, які мають статус заходів, що проводяться Міністерством освіти і науки України та Міністерством культур и і туризму України Запорізькою ОДА або Департаментом освіти і науки облдержадміністрації;

          - мають публікації власних творів або окремі збірки;

          - стали переможцями (особиста першість) обласних та призерами Міжнародних та Всеукраїнських чемпіонатів, турнірів, змагань, які мають офіційний характер

          - мають високі результати ЗНО (середній бал ЗНО не нижче 170).

 

IV Кандидати на отримання грошової винагороди

 

Кандидати на отримання грошової винагороди визначаються закладами освіти згідно з зазначеними критеріями. Висування кандидатів здійснюється педагогічною радою навчального закладу, в якому вони навчаються.  Педагогічна рада навчального закладу розглядає  на підставі об’єктивних даних можливість отримання учнем винагороди і подає до відділу освіти клопотання.

До 20 травня поточного року закладами освіти до  відділу освіти подається пакет документів:

- лист – клопотання;

- витяг з протоколу або копія рішення педагогічної ради про успіхи, досягнення учнів - кандидатів на отримання грошової винагороди;

- копії нагород (дипломи, сертифікати, почесні грамоти), документи про рівень навчальних, спортивних досягнень за минулий рік, копії патентів на власний винахід, збірки авторських творів тощо;

- заява батьків з додатками (Номер банківського рахунку (IBAN), копія паспорта, ІНН на отримувача).

До 20 вересня поточного року закладами освіти до  відділу освіти подається пакет документів для нагородження педагогічних працівників:

- лист – клопотання;

- витяг з протоколу або копія рішення педагогічної ради про успіхи, досягнення педагогічних працівників;

- копії нагород (дипломи, сертифікати, почесні грамоти);

- заява вчителя з додатками (Номер банківського рахунку (IBAN), копія паспорта, ІНН на отримувача).

 

V. Фінансування видатків, пов’язаних із виплатою грошової винагороди

 

 1. Для здобувачів освіти, які мають високий рівень досягнень, та випускники, які мають високі результати ЗНО (середній бал ЗНО не нижче 170) встановити грошову винагороду:
 1. прожитковий мінімум вікової категорії «діти від 6 до 18»;

 

 1. Для переможців і призерів  IV етапу предметних олімпіад, IІІ етапу МАН:
 1. прожиткових мінімумів категорії «діти від 6 до 18»;

 

 1. Для переможців і призерів IІІ етапу предметних олімпіад, II етапу МАН, встановити грошову винагороду:

прожитковий мінімум вікової категорії «діти від 6 до 18

 

 1. Для переможців (здобувачі освіти, які будуть представляти громаду на ІІІ етапі) ІІ етапу предметних олімпіад та переможці І етап МАН (здобувачі освіти, які будуть представляти громаду на ІІ етапі) встановити грошову винагороду:

50% від прожиткового мінімуму вікової категорії «діти від 6 до 18»;

 

 1. Для команд, колективів-переможців і призерів Всеукраїнських конкурсів, спортивних змагань встановити грошову винагороду за зайняті:

1 місце - 5000 грн.

2 місце - 4000 грн.

 1. місце - 3000 грн.

 

 1. Для команд, колективів-переможців і призерів обласних спортивних змагань, конкурсів встановити грошову винагороду за зайняті:

1 місце - 3000 грн.

2 місце - 2000 грн.

 1. місце - 1000 грн.

 

 1. Для педагогів, які підготували переможців і призерів IV етапу предметних олімпіад, конкурсів, фестивалів, ІІІ етапу МАН встановити грошову винагороду:

10000 грн.

 

 1. Для педагогів, які підготували переможців і призерів ІІІ етапу предметних олімпіад, конкурсів, фестивалів, ІІ етапу МАН встановити грошову винагороду:

5000 грн.

 

 1. Для педагогів-предметників, які підготували учнів, що мають високі досягнення ЗНО (не менше 180 балів) встановити грошову винагороду:

3000 грн.

 

 1. Інші здобутки, успіхи, досягнення учнів та педагогів:

суму винагороди встановлює експертна комісія з призначення грошової винагороди.

 

Грошові винагороди, зазначені вище, виплачуються обдарованим дітям після оголошення результатів олімпіад, конкурсів, змагань тощо до свята Останнього дзвоника або Міжнародного дня захисту дітей, але не пізніше 30 червня поточного року, а педагогічним працівникам – до Дня вчителя, але не пізніше 31 жовтня, за поданням керівників закладів освіти, культури та спорту та рішенням експертної комісії з призначення грошової винагороди. 

Фінансове забезпечення здійснюється за рахунок коштів бюджету Новоолександрівської сільської ради із залученням інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством.

Грошові винагороди зараховуються на картковий рахунок учня - переможця. У разі відсутності такого рахунку, зараховуються на картковий рахунок одного з батьків або осіб, які їх замінюють. 

Грошові премії вчителям зараховуються на картковий рахунок.

Оподаткування відбувається згідно чинного законодавства.

 

 


Коментарі:

Ваш коментар може бути першим :)

Додати коментар


« повернутися

Коментування статті/новини

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь