Новоолександрівська громада

Запорізька область, Запорізький район

Актуальна податкова інформація

Дата: 07.05.2024 13:54
Кількість переглядів: 19

Фото без опису

Фото без опису сВідділ інформаційної взаємодії

(061) 787-93-65

 

 

 

 

Актуальна податкова інформація

 

06 травня 2024 року

Додаток

 

 

Який статус мають послуги, що надаються Контакт-центром ДПС факсом, телефоном, електронною поштою?

 

Контакт-центр ДПС надає тільки уніфіковані відповіді на запитання платників податків.

Відповіді, отримані платниками податків від Контакт-центру факсом, телефоном, електронною поштою, носять інформаційно-довідковий характер.

Відповідно до підпункту 14.1.172 прим. 1 пункту 14.1 статті 14 ПКУ індивідуальна податкова консультація – роз’яснення контролюючого органу, надане платнику податків щодо практичного використання окремих норм податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючий орган, та зареєстроване в єдиному реєстрі індивідуальних податкових консультацій.

Підпунктом 41.1.1 пункту 41.1 статті 41 ПКУ визначено, що контролюючими органами, зокрема, є податкові органи (центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, його територіальні органи) – щодо дотримання законодавства з питань оподаткування (крім випадків, визначених підпунктом 41.1.2 пункту 41.1 статті 41 ПКУ), законодавства з питань сплати єдиного внеску, а також щодо дотримання іншого законодавства, контроль за виконанням якого покладено на центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, чи його територіальні органи.

За зверненням платників податків у паперовій або електронній формі контролюючий орган, визначений підпунктом 41.1.1 пункту 41.1 статті 41 ПКУ, надає їм безоплатно індивідуальні податкові консультації з питань практичного застосування окремих норм податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на такий контролюючий орган, протягом 25 календарних днів, що настають за днем отримання такого звернення даним контролюючим органом (абзац перший пункту 52.1 статті 52 ПКУ).

Індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію (пункт 52.2 статті 52 ПКУ).

За вибором платника податків індивідуальна податкова консультація надається в усній, у паперовій або електронній формі. Індивідуальна податкова консультація, надана у паперовій або електронній формі, обов’язково повинна містити назву – індивідуальна податкова консультація, реєстраційний номер в єдиному реєстрі індивідуальних податкових консультацій, опис питань, що порушуються платником податків, з урахуванням фактичних обставин, зазначених у зверненні платника податків, обґрунтування застосування норм законодавства та висновок з питань практичного використання таких норм законодавства (пункт 52.3 статті 52 ПКУ).

Згідно з абзацами першим – третім пункту 52.4 статті 52 ПКУ індивідуальні податкові консультації надаються:

в усній формі – контролюючим органом, визначеним підпунктом 41.1.1 пункту 41.1 статті 41 ПКУ, а також державними податковими інспекціями;

у паперовій та електронній формах – контролюючим органом, визначеним підпунктом 41.1.1 пункту 41.1 статті 41 ПКУ, крім державних податкових інспекцій.

Територіальний орган центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, зобов’язаний надіслати центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, індивідуальну податкову консультацію протягом 15 календарних днів, що настають за днем отримання звернення платника податків на отримання індивідуальної податкової консультації, для розгляду питання про внесення відомостей про таку консультацію до єдиного реєстру індивідуальних податкових консультацій, про що повідомляє платнику податків у порядку, визначеному статтею 42 ПКУ (абзац перший пункту 52.5 статті 52 ПКУ).

 

Як проводити розрахунки через РРО у разі продажу товарів з частковою оплатою, у тому числі, при оплаті з розстроченням платежу?

 

При продажу товарів з оплатою декількома платежами (передплата і післяплата; часткова оплата з подальшим розстроченням платежу тощо) продавець повинен оформити і видати окремий фіскальний касовий чек на кожну частину розрахунку за умови прийняття готівки чи платіжних карток від покупця.

За умови оплати покупцем коштів на поточний рахунок продавця (за реквізитами у форматі IBAN) реєстратор розрахункових операцій/програмний реєстратор розрахункових операцій може не застосовуватись.

У разі застосування різних способів розрахунків, наприклад, один платіж на поточний рахунок продавця за реквізитами у форматі IBAN, а інший – готівкою, обов’язковим є видача фіскального касового чека саме на приймання готівки (при цьому чек має включати в себе раніше отриману суму оплати).

У ПРРО від ДПС надано користувачу можливість, після виконання дії «Сформувати чек», обрати відповідний вид оплати за товар (послугу). У вікні «Умови оплати» користувач обирає вид оплати за товар (послугу): передплата, чергова сплата, остаточний розрахунок, тощо.

При обранні виду оплати «Передплата» зазначається інформація про суму часткової оплати, яку буде отримано за товар (послугу).

При обранні оплати «Чергова сплата» зазначається інформація про суму раніше отриманих оплат за товар (послугу), суму чергової сплати у гривневому еквіваленті, яку буде отримано за товар (послугу), фіскальний номер чека, за яким було здійснено передплату за товар (послугу).

При обранні виду оплати «Остаточний розрахунок» зазначається інформація про суму раніше отриманих оплат за товар (послугу), суму остаточного розрахунку, фіскальний номер чека, за яким було здійснено передплату за товар (послугу).

 

Чи можна подавати Звіт про контрольовані іноземні компанії без декларації про доходи, якщо така декларація не обов’язкова до подання?

 

Пунктом 39 прим. 2.5 статті 39 прим. 2 розділу I ПКУ встановлено вимоги щодо складання і подання Звіту про контрольовані іноземні компанії. Зокрема, підпунктом 39 прим. 2.5.2 пункту 39 прим. 2.5 статті 39 прим. 2 розділу I ПКУ передбачено, що контролюючі особи зобов’язані подавати Звіт до контролюючого органу одночасно з поданням річної декларації про майновий стан і доходи або податкової декларації з податку на прибуток підприємств за відповідний календарний рік засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів України від 22 травня 2003 року № 851-IV «Про електронні документи та електронний документообіг» та від 05 жовтня 2017 року № 2155-VIII «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги».

Форма Декларації про майновий стан і доходи та Інструкція щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи затверджені наказом Міністерства фінансів України від 02.10.2015 № 859.

Відповідно до пункту 2 розділу II «Порядок оформлення декларації» Інструкції додатки є складовою частиною Декларації і без Декларації не є дійсними.

Для фізичних осіб – контролерів контрольованих іноземних компаній формою Декларації передбачено заповнення окремого додатка КІК «Розрахунок податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору, визначених з частини прибутку контрольованої іноземної компанії».

Додаток КІК заповнюється окремо за кожною контрольованою іноземною компанією. Податкові зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб та військового збору, що підлягають сплаті з прибутку контрольованої іноземної компанії, розраховуються відповідно до положень статті 39 прим. 2 розділу I ПКУ та пунктів 170.13, 170.13 прим. 1 статті 170 розділу IV ПКУ (пункт 9 розділу IV «Порядок заповнення додатків до декларації» Інструкції).

Рядок 10.14 Декларації і рядки додатку КІК є обов’язковими для заповнення, містять числове поле або літери, тому за відсутності об’єкта оподаткування або податку у кожному з них зазначається нуль.

Отже, Звіт необхідно подавати разом із податковою декларацією, навіть за відсутності зобов’язань за Декларацією.

Відповідна інформація розміщена 17.04.2024 на вебпорталі ДПС за посиланням: Головна/Прес-центр/Новини/Інформаційний лист № 3/2024: Щодо окремих питань запроваджених правил про контрольовані іноземні компанії/питання 2.4 (https://tax.gov.ua/media-tsentr/novini/775003.html).

 

У яких випадках реєстраційна заява 1-ПДВ подається не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку календарного кварталу?

 

Реєстраційна заява 1-ПДВ подається не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку календарного кварталу, з якого особа бажає перейти на сплату єдиного податку із ставкою, що передбачає сплату ПДВ, у разі переходу на спрощену систему оподаткування або зміни групи платника єдиного податку.

Порядок реєстрації платником ПДВ визначено статтею 183 ПКУ та розділом ІІІ Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14.11.2014 № 1130, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17.11.2014 за № 1456/26233.

Відповідно до пункту 3.6 розділу ІІІ Положення № 1130 у разі обрання або переходу на спрощену систему оподаткування, зміни ставки єдиного податку або відмови від спрощеної системи оподаткування особа реєструється платником ПДВ у порядку, визначеному ПКУ, та за загальними правилами, встановленими Положенням № 1130. Реєстрація таких осіб здійснюється не раніше дати зміни системи оподаткування з урахуванням положень статті 293 розділу XIV ПКУ, якими встановлюються ставки єдиного податку для платників третьої групи, що передбачають сплату ПДВ та не передбачають сплати цього податку.

Реєстраційна заява 1-ПДВ у таких випадках подається з урахуванням таких особливостей, зокрема:

а) особа, яка не зареєстрована платником ПДВ та не застосовує спрощеної системи оподаткування, у разі бажання перейти на спрощену систему оподаткування із застосуванням ставки єдиного податку, що передбачає сплату податку на додану вартість, в обов’язковому порядку подає реєстраційну заяву та повинна одночасно відповідати вимогам:

встановленим для третьої групи платників єдиного податку (крім платника єдиного податку, який відповідає абзацу четвертому пункту 293.3 статті 293 розділу XIV ПКУ);

визначеним пунктом 181.1 статті 181 або пунктом 182.1 статті 182 розділу V ПКУ.

Реєстраційна заява 1-ПДВ подається не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку календарного кварталу, з якого така особа бажає перейти на сплату єдиного податку зі ставкою, що передбачає сплату податку на додану вартість (підпункт 3 пункту 3.6 розділу ІІІ Положення № 1130);

б) платник єдиного податку першої – другої груп може самостійно добровільно прийняти рішення про перехід на сплату єдиного податку зі ставкою, що передбачає сплату ПДВ, якщо така особа одночасно відповідає вимогам:

встановленим для третьої групи платників єдиного податку;

визначеним пунктом 181.1 статті 181 або пунктом 182.1 статті 182 розділу V ПКУ.

Реєстраційна заява 1-ПДВ подається не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку календарного кварталу, з якого така особа бажає перейти на сплату єдиного податку зі ставкою, що передбачає сплату ПДВ (підпункт 5 пункту 3.6 розділу ІІІ Положення № 1130).

 

Як через Електронний кабінет  надати податковому органу згоду на розкриття іншому платнику податкової інформації про себе?

 

Наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2022 № 261, який набув чинності 19.11.2022, внесено зміни до Порядку функціонування Електронного кабінету, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14.07.2017 № 637.

Зокрема, пунктом 22 розділу ІІ Порядку № 637 передбачено, що платникам податків надається право отримати податкову інформацію про інших платників податків за попередньо наданою згодою таких осіб, у вигляді документа за формою згідно з додатком 5 до Порядку № 637, в електронній формі з накладенням кваліфікованої електронної печатки контролюючого органу.

Для надання податкової інформації іншим платникам податків платник податків через Електронний кабінет може надати контролюючому органу згоду на розкриття іншому платнику податків податкової інформації про нього у самостійно визначеному обсязі, шляхом вибору інформації, яка може бути надана платнику податків (пункт 23 розділу ІІ Порядку № 637).

Вхід до Електронного кабінету здійснюється за адресою: https://cabinet.taх.gov.ua, а також через вебпортал ДПС.

Вхід до приватної частини Електронного кабінету здійснюється після проходження користувачем електронної ідентифікації онлайн з використанням кваліфікованого електронного підпису, отриманого у будь-якого Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг, через Інтегровану систему електронної ідентифікації – id.gov.ua (MobileID та BankID), за допомогою Дія Підпис або «хмарного» кваліфікованого електронного підпису.

Розділ «Згода» меню «Налаштування» приватної частини Електронного кабінету надає платнику можливість надати контролюючому органу згоду на розкриття іншому платнику податків (контрагенту) податкової інформації про нього у самостійно визначеному обсязі.

У розділі «Згода» меню «Налаштування» приватної частини Електронного кабінету потрібно додати «Згоду/припинення згоди на передачу установі інформації про грошові зобов’язання платника податків та його заборгованість з платежів, контроль за справлянням яких покладено на органи ДПС», заповнити необхідні поля: вказати податковий номер платника, якому надається згода на отримання податкової інформації та із зазначеного переліку обрати вид інформації, яка буде доступна для перегляду іншому платнику, зберегти та підписати заповнену Згоду.

Платник податків (контрагент) може переглянути інформацію про інших платників податків за попередньо наданою згодою таких осіб у меню «Інформація про бізнес-партнера» приватної частини Електронного кабінету вказавши податковий номер платника, який надав згоду на отримання інформації.

Для отримання витягу «Податкова інформація за попередньо наданою згодою платника податків у визначеному ним обсязі» необхідно натиснути кнопку «Сформувати витяг» (інформація формується у режимі реального часу).

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь